สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เทคโนโลยี่ ทันสมัย Solar cell

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
ทางบริํษัทได้นำ TECHNOLOGY พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดสอบทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร จำนวน 5 kW (~20 panels) และไฟฟ้าแบบ Street 3 ต้น สูง 5m หากสนใจกรุณาเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้ครับ
อ่าน 33317 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที