Golf-Admin

Golf-Admin

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5 ส
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

Link website เวป ให้ความรู้ด้านเซฟตี้

เวป ให้ความรู้ด้านเซฟตี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี

การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ข้อมูลและพื้นฐานของการทำงานในโรงงาน

ข้อมูลและพื้นฐานของการทำงานในโรงงาน
ความรู้เพื่อประชาชน (infomation) การป้องกัน ระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการและอาคารสูง
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ค้นหาข้อมูล MSDS

ค้นหาข้อมูล MSDS
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เอกสารอบรมด้านความปลอดภัย U.S.A

เอกสารอบรมด้านความปลอดภัย  U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration
เอกสารการอบรมด้าน ความปลอดภัยในรูปแบบ pdf มากกว่า 100 รายการ
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เทคโนโลยี่ ทันสมัย Solar cell

ทางบริํษัทได้นำ TECHNOLOGY พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดสอบทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร จำนวน 5 kW (~20 panels) และไฟฟ้าแบบ Street 3 ต้น สูง 5m หากสนใจกรุณาเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้ครับ
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

สวัสดีปีใหม่ 2557 ถึงสมาชิกทุกๆท่าน

    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2014 ...ทางบริษัทจึงขอส่งความสุขไว้ให้แด่ผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านครับปีม้า ปีแห่งความสำเร็จ ปีแห่งความคล่องแคล้ว ปีแห่งความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นะครับทุกๆท่าน .... มี E-card สวยๆมอบให้ด้านในครับ    
Page 2 of 2

our company partners